Derain značenje

Derain, André (1880–1954), franc. slikar i grafičar; jedan od protagonista fovizma; poslije prešao na kubizam.