dendrobionti značenje

dendrobionti (grč.), biol organizmi koji žive na drvetu ili u njemu; epidendrobionti žive na kori (puževi, kornjaši, ptice), mezodendrobionti (kornjaši, stjenice) ispod kore, a endodendrobionti (krasnici, strizibube, ose drvarice) u drvetu.