Dendra značenje

Dendra, arheol. lokalitet iz brončanoga doba (sred. ← 2. tisućljeća) na Peloponezu (Grčka). Nalaz mikenskoga ratničkog oklopa.