denarius značenje

denarius (lat.), starorim. srebrni novac; denar.