delta-zračenje značenje

delta-zračenje (δ-zračenje), korpuskularno ionizirajuće zračenje; roj brzih elektrona (i protona) nastalih pri ionizaciji tvari.