delen značenje

delen (franc.), vrsta lagane tkanine od kem. celuloznih vlakana.