deklamacija značenje

deklamacija (lat.), umijeće, umjetnost recitiranja. pren patetičan, neprirodan govor.