dekapiranje značenje

dekapiranje (franc.), čišćenje proizvoda od metala, ob. čeličnih limova kiselinama, lužinama ili elektrolitičkim metodama.