degradacija značenje

degradacija (lat.). 1. Postupno snižavanje, smanjivanje ili gubljenje nekoga svojstva. 2. Skidanje s položaja, oduzimanje čina (viteškoga, vojničkoga i sl.). 3. U kemiji, opći naziv za različite procese koji tvarima u negativnom smislu mijenjaju izgled i svojstva.