deflacija značenje

deflacija (lat.), proces smanjivanja količine novca u optjecaju u odnosu na robne fondove; kupovna moć novca raste, smanjuje se potražnja za robom, cijene padaju, nelikvidnost se povećava, kamatna stopa raste, smanjuje se ekon. djelatnost.