defektiv značenje

defektiv (lat.), lingv riječ kojoj, u odnosu prema riječima iste vrste, nedostaju neki oblici fleksije: imenica koja se upotrebljava samo u nekim padežima (npr. doba), u samo jednom broju (npr. pruće, škare), glagol koji ima samo neka lica ili vremena (npr. sniježiti, velim).