defekt značenje

defekt (lat.), nedostatak, mana, pogreška; kvar, oštećenje.