defekt mase značenje

defekt mase, razlika između zbroja masa čestica koje izgrađuju atom i mase atoma; d. m. je uložen u energiju vezanja čestica u jezgru.