Decretum Gratiani značenje

Decretum Gratiani (Gracijanov dekret), crkveno-pravna zbirka srednjovj. prava, sastavio ju oko 1140. benediktinac Gracijan; jedno od vrela kanonskoga prava.