decimalni razlomak značenje

decimalni razlomak, razlomak koji se može izraziti s pomoću pravih razlomaka s potencijama broja 10 kao nazivnicima, npr.: o, 357 = 3/101 + 5/102 + 7/103 = 357/1000; periodski d. r. je broj kojemu se u takvu zapisu, počevši od nekoga mjesta, ponavlja jedna znamenka ili skupina znamenaka, a to se obilježava točkama; takav je broj jednak nekom razlomljenom racionalnom broju, npr. 0,1666 … = 0,16 = 1/6.