Debreu značenje

Debreu, Gérard (1921-2004), franc. ekonomist, živio u SAD. Teorija vrijednosti, aksiomatska analiza ekonomske ravnoteže. Nobelova nagrada za ekonomiju 1983.