De Santis značenje

De Santis, Giuseppe (1917–97), tal. film. redatelj; jedan od vodećih predstavnika tal. → neorealizma. Tragičan lov; Gorka riža; Nema mira među maslinama; Rim, 11 sati; Dani ljubavi; Cesta duga godinu dana.