De Morgan značenje

De Morgan, Augustus (1806–71), engl. filozof i matematičar; uz G. Boolêa suosnivač logičke algebre i istraživanja logičkih relacija. Formalna logika.