De Mauro značenje

De Mauro, Tulio (1932), tal. lingvist; bavi se općom lingvistikom, posebice proučavanjem F. de Saussurea, te semantikom i poviješću tal. jezika. Jezična povijest ujedinjene Italije.