Davanzati značenje

Davanzati, Bernardo (1529–1606), tal. ekonomist; prvi upozorio na međuovisnost između količine novca u optjecaju i razine robnih cijena. Kratak opis razmjene; Pouka o novcu.