Daudet značenje

Daudet, Alphonse (1840–97), franc. književnik; u maštovitoj i duhovitoj prozi spaja elemente naturalizma i realizma. Glasovita humoristička Tartarinova trilogija; zbirka priča Pisma iz mog mlina; drama Arležanka.