darvinizam. značenje

darvinizam. 1. Učenje Ch. Darwina o evoluciji živih bića kao posljedici prirodne selekcije u borbi za opstanak, prva teorija evolucije živih bića koja znanstveno i materijalistički objašnjava evoluciju org. svijeta. 2. soc → biologizam.