Danska značenje

Dan.ka, država u S Europi; 43 094 km2, 5 349 212 st. Gl. grad Kopenhagen (København). D. obuhvaća poluotok Jylland i o. 490 otoka (108 naseljenih); među njima su najveći Sjælland, Fyn, Lolland, Falster, Langeland, Møen i Bornholm, a pripadaju joj još i otok Grenland te otočje Færøerne. Valovita ravnica s najvišim brežuljkom Yding Skovhøj (173 m), nastala je djelovanjem pleistocenskih ledenjaka; reljef se sastoji od nizova morena i riječnih naplavina. Klima oceanska s čestim maglama. Najveći dio tla pokriven pašnjacima, a brežuljci crnogoricom. Najveće rijeke Gudenå, Storå i Skjern. D. je na Z rjeđe naseljena. Ima 5 sveuč. i više visokih škola. U poljoprivredi zaposleno 5,4% st. Najvažnije žitarice ječam, pšenica i raž; uzgaja se šećerna repa, krumpir, povrće i voće. U stočarstvu prevladavaju goveda, svinje i ovce. Mnogo tvornica sireva i kondenziranoga mlijeka. Crna i obojena metalurgija, brodogradnja; ind. rashladnih uređaja, bicikla, cementa, tekst., gumenih, kem. i prehr. proizvoda (mesnih i mliječnih konzerva, šećera, alkohola), plastičnih masa, duhana; rafinerije nafte. Gl. pomorska i zračna luka Kopenhagen. – pov U 5. ili 6. st. poluotok Jylland naselili su Danci iz Skandinavije; u 11. st. kralj Knut vladao je D., Norveškom i velikim dijelom Engleske. U 12. st. D. se borila za prevlast na Baltičkome moru, 1219. osvojila je Estoniju; hanzeatski gradovi mirom u Stralsundu 1370. stekli su nadzor nad trgovinom. Kalmarskom unijom 1397. sankcionirana je vlast dan. kraljeva nad Norveškom i Švedskom. S Kristijanom I. počela je vladavina dinastije Oldenburg (1448–1863). Iz unije se 1523. izdvojila Švedska, a 1814. i Norveška. U sjevernom ratu (1700–21) D. je dobila Schleswig, Holstein i Lauenburg. U 18. st. započelo je naseljavanje Danaca na Grenland. U ratu s Pruskom 1864. izgubila je Schleswig, Holstein i Lauenburg. U I. svj. r. neutralna; 1920. plebiscitom dobila S Schleswig. 1941–45. pod njem. okupacijom. Od 1947. na prijestolju je Fridrik IX., kojega je nakon smrti (1972) naslijedila kći Margareta ii. God. 1949. D. pristupa Nato-u, a 1972. Europskoj ekonomskoj zajednici (EEZ); odlikuje se polit. stabilnošću koja je održana i poč. 2000-ih. Od 2001. premijer je Anders Fogh Rasmussen.