danak. značenje

danak. 1. Svako davanje (→ daće). 2. Periodično međunar. davanje koje jedna država plaća drugoj (srednjovj. tribut). 3. Podavanje kmeta feud. gospodaru.