Damian značenje

Damian, Horia (1922-2012), rum. slikar i kipar, od 1946. u Parizu; slika u duhu geometrijske apstrakcije, konstruira trodimenzionalne slikarsko-kiparske tvorbe u prostoru.