Dalmatin značenje

Dalmatin, Antun (poč. 16. st. – 1579), hrv. pisac, prevoditelj i izdavač protestantskih knjiga (ćir., lat., glagoljskih) na nar. jeziku (s hrv. čakavskim i štokavskim te slov. kajkavskim elementima).