Dali značenje

Dali, Salvador (1904–89), španj. slikar; nadrealist, konstruira svijet nastranih i iracionalnih vizija (Vrijeme koje protječe; žirafa u plamenu). Bizaran u osobnom životu, bio miljenik mondenih krugova.