dalekopisač značenje

dalekopisač→ teleks

Širi kontekst

Pretraživanje

Komentirajte