dalekopisač→ teleks

Spominje se u člancima

Hughes , teleprinter

Širi kontekst

teleprinter , telex

Pretraživanje

Kontakt | Privatnost