Daladier značenje

Daladier, Édouard (1884–1970), franc. političar; radikalsocijalist, min. predsj. 1933., 1934. i 1938–40; pobornik politike smirivanja faš. sila, sklopio Münchenski sporazum (1938); interniran 1940–1945; poslanik 1946–58.