daće značenje

daće, pov obveze kmetova da feud. gospodaru daju radnu snagu (rabota, tlaka, gospodčina), dio od prinosa s obrađene zemlje (devetina, desetina, četvrtina, polovina), novac; nakon ukinuća kmetstva d. su samo još neki posredni porezi.