čvor. značenje

čvor. 1. Opć. kvrga, zadebljanje koje nastaje širenjem, uvraćanjem, spletanjem neke vlaknaste strukture. 2. Spoj između dvaju užeta koji nastaje vezivanjem ili upletanjem. 3. U želj. prometu, mjesto gdje se sastaje više pruga iz različnih smjerova. 4. (uobičajeni znakovi čv i kn), iznimno dopuštena jedinica brzine u pomorstvu; naziv je za morsku milju na sat (1852 m/h), engl. naziv international knot; u Velikoj Britaniji UK knot = 1853,18 m/h.