Cvetković značenje

Cvetković, Dragiša (1893–1969), srp. političar; predsj. jugosl. vlade 1939–41; 1939. sklopio sporazum s V. Mačekom o rješenju hrvatskoga pitanja (osnivanje Banovine Hrvatske); srušen voj. udarom 27. 3. 1941.