crtica. značenje

crtica. 1. Pravopisni znak (-); bilježi se između dvostrukih prezimena, dijelova polusloženica, kratice i padežnoga nastavka, pri rastavljanju riječi na kraju retka i dr. 2. knjiž kraća prozna vrsta s tek naznačenom zgodom ili likom; omiljena u impresionizmu.