Crnorizac Hrabar značenje

Crnorizac Hrabar (9–10. st.), redovnik, sastavio, vjerojatno u I Bugarskoj, tzv. traktat O pismenêhъ u kojem govori o stvaranju azbuke (pretpostavlja se glagoljice) i počecima pismenosti u Slavena; očuvano je više prijepisa, najstariji je redakcija iz 1348.