crni metali značenje

crni metali, skupni naziv za željezo, mangan i njihove legure; najvažniji je čelik.