crna rupa značenje

crna rupa, svemirsko tijelo velike mase kojem zbog velike gravitacijske sile ne mogu izbjeći ni tvar ni svjetlost. Volumen crne rupe teži točki (singularitetu), vrijeme ne teče, a sva tvar je razmrvljena na najsitnije čestice. Površina područja s kojega ne izlazi svjetlost zove se horizont događaja, a njegov polumjer (Schwarzschildov polumjer) razmjeran je masi crne rupe. Potvrđeno je postojanje dviju vrsta crnih rupa: supermasivnih čija je masa nekoliko milijuna puta veća od mase Sunca – koje svojim gravitacijskim međudjelovanjem drže na okupu cijelu galaktiku – i crnih rupa koje su završetak razvoja zvijezde mase barem tri puta veće od mase Sunca. Male crne rupe zasad su samo teorijska pretpostavka S. W. Hawkinga.