Creuse značenje

Creuse, dep. u sr. Francuskoj; 5565 km2, 124 500 st. Upravno središte Guéret. ćilimarstvo; metalna, tekst. i prehr. industrija.