Creely značenje

Creely, Robert (1926-2005), am. pjesnik; član skupine »Black Mountain«. Stih mu je jasan, jezgrovit, lakonski, kao izraz stava da je pjesma osjećaj, impuls, energija. Ljubavi; Riječi; Dalje; Kasnije.