contrasto značenje

contrasto (tal.), srednjovj. pjesnička vrsta, recitacija u kojoj jedan lik ili alegorična figura govori jednu, a drugi iduću strofu; u staroj hrv. književnosti: razgovor, prenje.