contradictio in adiecto značenje

contradictio in adiecto (lat.), unutarnja proturječnost; pridavanje atributa koji proturječi pojmu (drveno željezo, okrugli kvadrat).