Connecticut značenje

Connecticut, rijeka u SI dijelu SAD; 655 km duga; za morske brodove plovna do Hartforda, a za riječne do Windsora. Hidroelektrane.