combo značenje

combo (engl. krat. od combination), u jazzu, manji sastav solista (3–8 svirača); naziva se i small band. supr big band.