čoha značenje

čoha (tur.), vrsta vâljane vunene tkanine; u nekim hrv. krajevima naziv za svako finije sukno.