Cocteau značenje

Cocteau, Jean (1899–1963), franc. pjesnik, prozaik, esejist i dramatik; prošao sve faze modernizma (Parada; Antigona; Pisaći stroj; Dvoglavi orao; Orfej; Neposlušna djeca). Vrstan crtač i slikar, sâm ilustrirao mnoga svoja djela, pisao baletne i glazbene komade, nazivan stoga »artističkim univerzalistom«. Režirao filmove.