Clementi značenje

Clementi, Muzio (1752–1832), tal. pijanist, skladatelj i pedagog; pridonio stvaranju specifičnoga glasovirskoga stila i tehnike (sonate; sonatine; Gradus ad parnassum).