cizeliranje značenje

cizeliranje (franc.), umj. dorada metalnih lijevanih predmeta pomoću čekića i malih dlijeta; urezivanje crteža na metalnoj površini. pren pažljivo dotjerivanje.