ćivot značenje

ćivot (grč.), kovčeg sa svetačkim moćima kod pravoslavaca. var kivot.