cimetna kiselina značenje

cimetna kiselina, C9H8O2 ili C6H5CH=CH–COOH, slobodna ili u obliku estera nalazi se u ulju cimeta, lišću koke, balzamima i smolama; u obliku raznih estera upotrebljava se u industriji parfema, te u medicini.