CIM značenje

CIM (akr. od engl. Computer Integrated Manufacturing), ujedinjena proizvodnja složenih sustava s pomoću računala, cjelovita primjena → CAM-a.