cilindar značenje

cilindar (grč. preko lat.). 1. mat valjak, geometrijsko tijelo omeđeno s dvama sukladnim krugovima s polumjerom r (baze), međusobno udaljenima za visinu v i jednom cilindričnom površinom (plaštem). 2. tehn šuplje ili puno tijelo valjkasta oblika; komora takva oblika u parnim strojevima i motorima s unutarnjim izgaranjem, u kojemu radni medij pokreće klip. 3. Vrsta visokoga šešira.